Usługi

Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego występuję w imieniu strony przed organami administracji publicznej oraz przed sądem administracyjnym w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Sporządzam skargi do WSA oraz skargi kasacyjne do NSA.

Pomagam również Klientom przy sporządzaniu umów o pracę, w tym z klauzulą o zakazie konkurencji oraz regulaminów obowiązujących w zakładach pracy. Podejmuję się zastępstwa procesowego pracowników, jak i pracodawców.

Prawo rodzinne

W ramach prawa rodzinnego sporządzam pisma procesowe dotyczące spraw alimentacyjnych, rozwodowych, o separację, zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz podziału wspólnego majątku.

Ponadto przygotowuję pisma w sprawach dotyczących ojcostwa władzy rodzicielskiej, czy przysposobienia. W każdej z tych spraw podejmę się również reprezentowania interesów klienta przed sądem.

Prawo cywilne

Oferuję także swoją pomoc w obszarze prawa cywilnego. Podejmuję się sporządzania projektów umów cywilnoprawnych, w tym najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenie itp. oraz pism w sprawach własnościowych czy spadkowych. Zobowiązuję się do zastępstwa procesowego podczas dochodzenia należności z umów oraz odszkodowania.

Zajmuję się stałą obsługą firm, w tym również spółek prawa handlowego. Sporządzam projekty umów handlowych. Pomagam w utworzeniu i prowadzeniu spółki, tworząc umowy i wprowadzając do nich zmiany.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z usług mojej kancelarii, a w razie pytań proszę o kontakt.

Kontakt

By dowiedzieć się więcej na temat mojej działalności, proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy– pozostaję do Państwa dyspozycji.

Siedziba:

Plac Wolności 5/34
77-400 Złotów

Biuro:

ul. Nieznanego Żołnierza 41

77-400 Złotów

Tel.: 600 287 272

E-mail: kancelariadwojciechowska@wp.pl